• Σημειώστε τον αριθμό παραγγελίας του προϊόντος καθώς και την ημερομηνία αγοράς του.
  • Περιγράψτε λεπτομερώς το πρόβλημα, κατά προτίμηση στα ελληνικά ή αγγλικά.
  • Με τη χρήση της παρούσας αίτησης, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι αντιλαμβάνεται και αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην πολιτική παροχής υπηρεσιών.

Έγκριση επιστροφής:
Μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της αίτησης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα σας διαβιβασθεί μήνυμα επιβεβαίωσης και έγκρισης.

Αποστολή:
Το επιστρεφόμενο υλικό θα πρέπει να έχει συσκευασθεί ασφαλώς (προτιμάται η αρχική συσκευασία). Ο αριθμός της αίτησής σας θα πρέπει να αναγράφεται στην εξωτερική όψη του πακέτου, ο οποίος θα σας δοθεί συμπληρώνονττας την παρακάτω φόρμα.

    Προσωπικά Στοιχεία    Στοιχεία του προϊόντος

    Αποδέχομαι τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ