Όροι και Προϋποθέσεις

Κάνοντας μια παραγγελία, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει – συμφωνείτε πως δεσμεύεστε με αυτούς τους όρους χρήσης και δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

 

Γενικές πληροφορίες

Όταν ψωνίζετε από εμάς, πρέπει να είστε από 18 ετών και επάνω ή να έχετε την έγκριση ενός γονέα.

Σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις αγοράς, θα βρείτε τους κανόνες που ισχύουν όταν παραγγέλνετε προϊόντα μας.

 

1. Εισαγωγή

Το εταιρία Papoulias Print είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «PAPOULIAS PRINT O.E.», που εδρεύει Σόλωνος 112,Αθήνα με Α.Φ.Μ. 081680988 και Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: papoulias.print@gmail.com, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210-3811893 & 210-3306232.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα Papoulias print το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.papoulias.com.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Αν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

 

2. Όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Αναλαμβάνει, ωστόσο, την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει τις παραγγελίες που έχετε κάνει ήδη.

 

3. Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.papoulias.com.gr, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

 

4. Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών, ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Papoulias Print ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν».

Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, ή/και προϊόντων, ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, ή/και υπηρεσίες, ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.papoulias.com.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός ιστότοπος της εταιρείας PAPOULIAS PRINT O.E

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Papoulias print και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα www.papoulias.com.gr δεν θα πρέπει κατά κανέναν τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

6. Ευθύνη Χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.papoulias.com.gr συμφωνούν να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Papoulias print για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας ή περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τον νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ή παραβαίνει ηθελημένα ή αθέλητα την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, ή δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 

7. Σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα

Οι σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα www.papoulias.com.gr είναι πιθανόν να σας μεταφέρουν εκτός της ιστοσελίδας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σάς παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ της ιστοσελίδας.

 

8. Σύνδεση ή εγγραφή

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: η διεύθυνση εισόδου (email) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον προσωπικό μυστικό κωδικό ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε.

Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του, θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίησή μας, αλλιώς το κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

 

9. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στην σελίδα μας είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ.) για να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στην σελίδα και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.papoulias.com.gr τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την επικοινωνία μας μαζί σας, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο στις αρμόδιες, και μόνο, Αρχές). Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για οποιαδήποτε απορία, πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο papoulias.print@gmail.com

Πολιτική Απορρήτου

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, μας εμπιστεύεστε τα στοιχεία σας. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή είναι μεγάλη ευθύνη και εργαζόμαστε σκληρά για να προστατεύσουμε τα στοιχεία σας και να έχετε εσείς τον έλεγχο. Επομένως, έχουμε μια πολιτική που καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να κατανοήσετε ποια στοιχεία συλλέγουμε, γιατί τα ..^συλλέγουμε και πώς μπορείτε να ενημερώσετε, να διαχειριστείτε, να εξαγάγετε και να διαγράψετε τα στοιχεία σας.

 

Ποιος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά σας στοιχεία;

Η εταιρία μας είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών μας. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα δεδομένα που μας δίνετε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, αριθμός τηλεφώνου, e-mail και διεύθυνση.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

  • Για την επεξεργασία των παραγγελιών των πελατών μας.
  • Για να σας στείλουμε ειδοποιήσεις κατάστασης παράδοσης.
  • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας κατά την παράδοση των προϊόντων σας.
  • Για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.
  • Για να σας ενημερώσουμε για τα προϊόντα μας.

Αποθηκεύουμε τα στοιχεία σας για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού ή για οσο διάστημα απαιτείται από το νόμο να το πράξουμε. Στη συνέχεια, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφουν.

 

Πώς προστατεύονται τα δεδομένα;

Ακολουθούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Μόνο ένα περιορισμένο ποσοστό εργαζομένων έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με εσάς και ο χειρισμός των πληροφοριών από μέρους τους ελέγχεται αυστηρά.

 

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα, πότε, πώς και γιατί υποβάλλονται σε επεξεργασία. Έχετε επίσης το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και μετακίνησης, διόρθωσης ή διαγραφής τους.

 

Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε να ζητάτε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε εμάς, τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων και πληροφορίες σχετικά με το πού έχουν ληφθεί αυτα τα προσωπικά δεδομένα.
Το αίτημα για πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες πρέπει να είναι γραπτώς και να μας αποστέλλεται στην παρακάτω διεύθυνη papoulias.print@gmail.com J
Για να μπορέσουμε να βρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, καθώς και να σας τα στείλουμε, χρειαζόμαστε το όνομά σας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mail σας.

 

Δικαίωμα διόρθωσης

Είμαστε υπεύθυνοι να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι σωστά και ενημερωμένα. Ωστόσο, εάν παρατηρήσετε ότι έχουμε λανθασμένες πληροφορίες για εσάς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε αυτές τις πληροφορίες. Έχετε επίσης το δικαίωμα να συμπληρώσετε δεδομένα που θεωρείτε ότι λείπουν και που σχετίζονται με τον σκοπό που έχουμε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν οι πληροφορίες έχουν διορθωθεί κατόπιν αιτήματος σας, θα φροντίσουμε να ενημερώσουμε αυτους στους οποίους έχουμε παράσχει τις πληροφορίες ότι οι πληροφορίες έχουν διορθωθεί.

 

Δικαίωμα διαγραφής

Αποθηκεύουμε τα στοιχεία του πελάτη εφόσον γίνεστε πελάτης μας. Όταν επιθυμείτε να λήξει η μεταξύ μας συμφωνία, διαγράφονται, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος υποχρεούται να τις αποθηκεύσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ως πελάτης, έχετε πάντα το δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγράφονται:

  • Εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει και επεξεργαστεί-
  • Εάν η επεξεργασία βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας και ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση-
  • Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για προβολή μάρκετινγκ και διαφωνείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
  • Εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό-
  • Εάν απαιτείται διαγραφή για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης.

Παράπονα

Εάν πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά παράβαση των ισχυόντων κανονισμών προστασίας δεδομένων, θα πρέπει να μας το αναφέρετε το συντομότερο δυνατό. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με την Επιθεώρηση Δεδομένων και να υποβάλετε το παράπονό σας.

 

Χρήση cookies:

Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδυκτιακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες.

Η χρήση cookies διασφαλίζει οτι θα σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπο μας. ‘Εαν συνεχίσετε χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, θα υποθέσουμε οτι είστε ευτυχής να λάβετε όλα τα cokies σε αυτόν τον ιστότοπο.